NP-PROJECTOR
403 ซอยราชวิถี21 ถนนราชวิถี
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัต กทม.10150
T. 095-291-5356,086-9944-135
Email.np9projector@gmail.com

 
  


          ทีวี 40 นิ้ว   เครื่องละ 2000 บาท / วัน
    ทีวี 55 นิ้ว   เครื่องละ 3000 บาท / วัน
    ทีวี 65 นิ้ว   เครื่องละ 4000 บาท / วัน
    ทีวี 70 นิ้ว   เครื่องละ 6000 บาท / วัน

               รวมติดตั้ง ค่าขนส่งแล้ว
  
โปรเจคเตอร์

        โปรเจคเตอร์ 4500    Ansi  LCD   XGA         วันละ   3000    บาท
        โปรเจคเตอร์ 7000    Ansi  leser  WUXGA   วันละ  15,000  บาท
        โปรเจคเตอร์ 11000  Ansj  LCD  WUXGA    วันละ  10,000  บาท

จอโปรเจคเตอร์

       จอภาพ  100"        1000 บาท
       จอภาพ  200"         2000 บาท
       จอภาพ  300"        5000  บทา
          

   จอทัชสกรีน 55 นิ้ว 4 K
  
 ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด
       พร้อมอุปกรณ์
          CPU i5 gen 9 ประมวลไว
                 ทำงานดีเยี่ยม

   เครื่องละ 5000 บาท /วัน

 ****   ราคานี้พร้อมติดตั้งขนส่ง ****
 
เช่าจอ LED
 
เช่าเครื่องเสียง
 ผลงานการติดตั้ง